25th Sterile Service Certificate Course Successful Listing (2)

 

 

25th Sterile Service Certificate Course – Successful Registration List

Update: 24 June 2019

 

No

英文姓名 Name

中文姓名 Chinese Name

任職機構 Organization

1

CHAN CHI KIN

陳智健

PWH

2

CHAN CHING HAN

陳靜嫻

DH

3

CHAN CHO WAI

陳祖慧

DH

4

CHAN HAU MAN

陳巧文

OLMH

5

CHAN KAM WING

陳錦榮

QEH

6

CHAN MAN LAN

陳文蘭

PPDH

7

CHAN MEI LING

陳美玲

DH

8

CHAN MEI YAN

陳美恩

HKBH

9

CHAN SO NOG

陳素娥

HKCH

10

CHAN TSZ CHING

陳芷靜

HKCH

11

CHAN WAI LEUNG

陳韋良

HKBH

12

CHAN WAI YIN

陳惠賢

NTWC

13

CHAN WAN MAN

陳韻雯

HKBH

14

CHAN WAN YING

陳雲英

DH

15

CHAN YIU NAM

陳耀南

PYNEH

16

CHAN YUK CHING

陳玉清

NDH

17

CHAN YUK YEE

陳玉儀

HKBH

18

CHENG CHUN KIT

鄭晉杰

RTSKH

19

CHENG CHUN SING

鄭晉昇

PYNEH

20

CHENG MEI PUI

鄭美佩

QEH

21

CHENG SHUK WAH

鄭淑樺

DH

22

CHENG WAI PING

鄭偉平

PWH

23

CHEUNG CHI HANG

張志恒

PYNEH

24

CHEUNG CHOI HUNG

張彩紅

QEH

25

CHEUNG LAI MAN

張麗雯

CANOSSA Hospital

26

CHEUNG LAI WA

張麗華

NTWC

27

CHEUNG TSZ YAN

張沚因

NTWC

28

CHOI WAI YEE

蔡慧兒

DH

29

FONG WAI KIN

方偉健

NDH

30

FU KIT YEE

符潔儀

Head Office

31

FUNG SIU KUEN

馮笑娟

PPDH

32

FUNG WING KA

馮頴珈

PYNEH

33

FUNG YEE HAN

馮漪嫺

OLMH

34

HO SHUK YIN

何淑研

AHNH

35

HO YING WAI

何英偉

PYNEH

36

IP SIK YUNG

葉式容

DH

37

KONG MAN LING

江敏凌

UCH

38

KWAN YIU KEI CHRISTOPHER

關耀基

DH

39

KWOK HAU WAI

郭巧慧

C.S.C.S.J

40

KWONG SO YING

鄺素英

DH

41

LAI YIM FONG

黎艷芳

PWH

42

LAM KA YAN

林嘉茵

QEH

43

LAM SIN MAN

林倩雯

DH

44

LAM SZE WAN

林詩韻

DH

45

LAM TSUN MING

林浚銘

TKOH

46

LAM YUK CHU

林玉珠

PPDH

47

LAU KA WAI

劉嘉慧

HKCH

48

LAU KA YIP

劉家業

St. Paul's Hospital

49

LAU PO TIN

劉保鈿

DH

50

LAU SAU CHUN CAROL

劉秀珍

AHNH

51

LAU WAI SHAN

劉慧珊

KH

52

LAU WING YAN

劉穎欣

DH

53

LAU YEE TUNG ELEVEN

劉倚彤

DH

54

LAU YUEN FONG

劉婉芳

NDH

55

LAW TAT LUNG

羅達龍

PYNEH

56

LEE KAM CHEE ANGELA

李錦芝

DH

57

LEE KIN FAI

李健輝

St. Teresa's Hosp.

58

LEE WING FAI

李榮輝

RTSKH

59

LEE YING YING

李瑩瑩

DH

60

LEUNG KA CHUNG

梁家聰

PWH

61

LEUNG KWONG SAN

梁光新

QEH

62

LEUNG MAN WAI

梁文蕙

PWH

63

LEUNG SIN FAI

梁善暉

DH

64

LEUNG SZE WING

梁詩穎

DH

65

LI KIT YING

李潔瑩

HKBH

66

LI SZE MAN

李詩敏

PPDH

67

LI WING NAM

李穎楠

PWH

68

LIAO SENG YI

廖心怡

St. Teresa's Hosp.

69

LIU KIT MAN CHRIS

廖潔敏

PPDH

70

LIU SIU SZE

廖小詩

YCH

71

LO HOI YING

盧海英

Evang H(K)

72

LO PUI MAN

盧珮雯

DH

73

LO PUI TING

羅珮婷

YCH

74

LO YIU HUNG

盧耀雄

QEH

75

LOR SHUK LING MARIA

羅淑玲

YCH

76

MA CHO FUNG

馬楚鳳

KH

77

MAK TSZ YAN

麥芷欣

DH

78

MAK YUNG TO

麥湧濤

PWH

79

MAN NGA

文雅

UCH

80

MOK KA KI

莫家祺

NTWC

81

NG CHUN KIT

吳俊傑

KH

82

NG HOI YEE

吳凱儀

TKOH

83

NG PIK CHONG

伍璧莊

KH

84

NG SHIU YAN

伍劭昕

PPDH

85

NG YIN YEUNG

吳彥颺

KH

86

PANG KIT WAH JENNY

彭潔華

DH

87

PANG WAI HA

彭惠霞

NDH

88

POON SZE WAN

潘詩尹

DH

89

SHI HUNG TING

佘鴻霆

YCH

90

SIU YUEN KI CATHY

蕭婉琪

HKSH

91

SO MEI YING

蘇美瑩

DH

92

SO WING SZE

蘇頴思

PMH

93

TAI KING SHING

戴景盛

HKBH

94

TAI TSZ CHUNG

戴子頌

RTSKH

95

TAM PO YUK ANNETTE

譚寶玉

PPDH

96

TANG HO MAN

鄧浩文

PYNEH

97

TANG HO MING

鄧浩明

GLENEAGLES HONG KONG HOSPITAL

98

TO CHI KWONG

杜智廣

HKSH

99

TONG CHING MAN

唐靜雯

OLMH

100

TONG LAI YAN

唐儷恩

PBH

101

TSAI SIU YI

蔡小宜

NLTH

102

TSANG CHI SHING

曾志誠

NTWC

103

TSANG CHING YI

曾靜儀

DH

104

TSANG FUNG YING

曾鳳英

PPDH

105

TSANG PUI MAN

曾姵雯

NTWC

106

TSANG SIU MING CHRISTIE

曾少明

PPDH

107

TSE LAI MEI

謝麗媚

HKCH

108

TSOI KA LAM

蔡家琳

PYNEH

109

TSUI KA YAN

徐嘉茵

QEH

110

WAN YAU SHEUNG

尹有嫦

PPDH

111

WONG CHAT MUI

黃七妹

PPDH

112

WONG HEI CHING

王熙澄

QEH

113

WONG HIN CHING

黃顯程

NTWC

114

WONG HONG KI

王康麒

HKCH

115

WONG KAM WING

王錦榮

KWH

116

WONG LAM YU

黃琳茹

NLTH

117

WONG PUI YAN

黃蓓恩

QEH

118

WONG SHUK WA

王淑華

PPDH

119

WONG WAI SZE

黃惠詩

DH

120

WONG WANG FAT

黃宏發

DH

121

WONG YUEN YEE

 

DH

122

WOO LAI MING

胡麗明

HKBH

123

YAU KIT YI

邱潔怡

PPDH

124

YEUNG HO TAI

楊灝泰

RTSKH

125

YIP SHING HEI

葉承禧

POH

126

YIU LAI YUNG

姚麗容

DH

127

YU YEE MEI

余綺媚

KH

128

YUNG YIM YIN

容艶燕

DH

 

 

© 2014-2019 HONG KONG STERILE SERVICES MANAGEMENT ASSOCIATION LIMITED  |  All rights reserved.