SEMINAR & MEETING

25th Sterile Service Certificate Course Successful Listing

 

No

英文姓名 Name

中文姓名 Chinese Name

任職機構 Organization

1

CHAN CHI KIN

陳智健

PWH

2

CHAN HAU MAN

陳巧文

OLMH

3

CHAN KAM WING

陳錦榮

QEH

4

CHAN MAN LAN

陳文蘭

PPDH

5

CHAN MEI YAN

陳美恩

HKBH

6

CHAN SO NOG

陳素娥

HKCH

7

CHAN WAI LEUNG

陳偉良

HKBH

8

CHAN WAI YIN

陳惠賢

NTWC

9

CHAN WAN MAN

陳韻雯

HKBH

10

CHAN YIU NAM

陳耀南

PYNEH

11

CHAN YUK CHING

陳玉清

NDH

12

CHAN YUK YEE

陳玉儀

HKBH

13

CHENG CHUN KIT

鄭晉杰

RTSKH

14

CHENG CHUN SING

鄭晉昇

PYNEH

15

CHENG MEI PUI

鄭美佩

QEH

16

CHENG WAI PING

鄭偉平

PWH

17

CHEUNG CHI HANG

張志恒

PYNEH

18

CHEUNG CHOI HUNG

張彩紅

QEH

19

CHEUNG KIN HING

張見卿

St. Teresa's Hosp.

20

CHEUNG LAI MAN

張麗雯

CANOSSA Hospital

21

CHEUNG LAI WA

張麗華

NTWC

22

CHEUNG TSZ YAN

張沚因

NTWC

23

FONG WAI KIN

方偉健

NDH

24

FU KIT YEE

符潔儀

Head Office

25

FUNG SIU KUEN

馮笑娟

PPDH

26

FUNG WING KA

馮頴珈

PYNEH

27

FUNG YEE HAN

馮漪嫺

OLMH

28

HO SHUK YIN

何淑研

AHNH

29

HO YING WAI

何英偉

PYNEH

30

KONG MAN LING

江敏凌

UCH

31

KWOK HAU WAI

郭巧慧

C.S.C.S.J

32

LAI YIM FONG

黎艷芳

PWH

33

LAM KA YAN

林嘉茵

QEH

34

LAM SIN MAN

林倩雯

DH

35

LAM SZE WAN

林詩韻

DH

36

LAM TSUN MING

林浚銘

TKOH

37

LAM YUK CHUI

林玉珠

PPDH

38

LAU KA WAI

劉嘉慧

HKCH

39

LAU KA YIP

劉家業

St. Paul's Hospital

40

LAU SAU CHUN CAROL

劉秀珍

AHNH

41

LAU YEE TUNG ELEVEN

劉倚彤

DH

42

LAU YUEN FONG

劉婉芳

NDH

43

LAW TAT LUNG

羅達龍

PYNEH

44

LEE KAM CHEE ANGELA

李錦芝

DH

45

LEE KIN FAI

李健輝

St. Teresa's Hosp.

46

LEE WING FAI

李榮輝

RTSKH

47

LEUNG KA CHUNG

梁家聰

PWH

48

LEUNG KWONG SAN

梁光新

QEH

49

LEUNG MAN WAI

梁文蕙

PWH

50

LI KIT YING

李潔瑩

HKBH

51

LI SZE MAN

李詩敏

PPDH

52

LI WING NAM

李穎楠

PWH

53

LIAO SENG YI

廖心怡

St. Teresa's Hosp.

54

LIU KIT MAN CHRIS

廖潔敏

PPDH

55

LIU SIU SZE

廖小詩

YCH

56

LO HOI YING

盧海英

Evang H(K)

57

LO PUI TING

羅珮婷

YCH

58

LO YIU HUNG

盧耀雄

QEH

59

LOR SHUK LING, MARIA

羅淑玲

YCH

60

MA CHO FUNG

馬楚鳳

KH

61

MAK YUNG TO

麥湧濤

PWH

62

MAN NGA

文雅

UCH

63

MOK KA KI

莫家祺

NTWC

64

NG CHUN KIT

吳俊傑

KH

65

NG HOI YEE

吳凱儀

TKOH

66

NG SHIU YAN

伍劭昕

PPDH

67

NG YIN YEUNG

吳彥颺

KH

68

PANG WAI HA

彭惠霞

NDH

69

POON SZE WAN

潘詩尹

DH

70

SHI HUNG TING

佘鴻霆

YCH

71

SIU YUEN KI CATHY

蕭婉琪

HKSH

72

SO WING SZE

蘇頴思

PMH

73

TAI KING SHING

戴景盛

HKBH

74

TAI TSZ CHUNG

戴子頌

RTSKH

75

TAM PO YUK ANNETTE

譚寶玉

PPDH

76

TANG HO MAN

鄧浩文

PYNEH

77

TANG HO MING

鄧浩明

GLENEAGLES HONG KONG

78

TANG SIU PING

鄧少萍

PPDH

79

TO CHI KWONG

杜智廣

HKSH

80

TONG CHING MAN

唐靜雯

OLMH

81

TONG LAI YAN

唐儷恩

PBH

82

TSAI SIU YI

蔡小宜

NLTH

83

TSANG CHI SHING

曾志誠

NTWC

84

TSANG FUNG YING

曾鳳英

PPDH

85

TSANG PUI MAN

曾姵雯

NTWC

86

TSANG SIU MING CHRISTIE

曾少明

PPDH

87

TSE LAI MEI

謝麗媚

HKCH

88

TSOI KA LAM

蔡家琳

PYNEH

89

WAN YAU SHEUNG

尹有嫦

PPDH

90

WONG CHAT MUI

黃七妹

PPDH

91

WONG HEI CHING

王熙澄

QEH

92

WONG HIN CHING

黃顯程

NTWC

93

WONG KAM WING

王錦榮

KWH

94

WONG LAM YU

黃琳茹

NLTH

95

WONG PUI YAN

黃蓓恩

QEH

96

WONG SHUK WA

王淑華

PPDH

97

WONG WAI SZE

黃惠詩

DH

98

WONG YUEN YEE

 

DH

99

WOO LAI MING

胡麗明

HKBH

100

YAU KIT YI

邱潔怡

PPDH

101

YEUNG HO TAI

楊灝泰

RTSKH

102

YIP SHING HEI

葉承禧

POH

103

YU YEE MEI

余綺媚

KH

 

 

© 2014-2020 HONG KONG STERILE SERVICES MANAGEMENT ASSOCIATION LIMITED  |  All rights reserved.